16 mei 2023

Inrichting openbare ruimten

De inrichting van de openbare ruimten van fase 6 t/m 8 (Watermunt en Kattenstaart) loop richting het eind. De tijdelijke straatlantaarns zijn inmiddels vervangen door fraaie design lantaarnpalen. En de nog niet bestrate gedeelten worden daar waar mogelijk voorzien van definitieve bestrating. Op enkele plekken worden in de nabije toekomst nog werkzaamheden uitgevoerd vandaar dat op die gedeelten nog niet definitief bestraat kan worden. Maar ook dat volgt. Het openbaar groen zal de komende tijd worden voorbewerkt en ingericht zodat de aanplant van bomen, gazon en struiken goed zal aanslaan zodra het plantseizoen begint. Kortom, het is een prachtige woonwijk die na volledige realisatie nog mooier zal worden.