04 december 2015

Nieuwsbrief december 2015

Graag brengen wij u op de hoogte over de voortgang van de eerste 30 woningen in project Beekveld in Berlicum.

Civiele werkzaamheden en nuts

De civielaannemer is druk bezig met de voorbereidingen voor de nuts partijen. De nuts partijen hebben aangegeven te starten met de werkzaamheden in de eerste week van januari 2016. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. Tijdens deze werkzaamheden mogen verder geen bouw en civiele werkzaamheden plaatsvinden.

Op dit moment wordt de Run uitgegraven. Zie bijgevoegde foto’s.

Stand bouw:

Kavel 1 t/m 17 zijn de eerste verdiepingsvloeren gelegd. Met uitzondering van kavel 14 en 15. Bij Kavel 1 t/m 8 wordt de tweede verdiepingsvloer nog voor het einde van het jaar geplaatst. De eerste kozijnen van woning 1 tm 8 zijn gesteld. Bouwbedrijf Versteegden is ook gestart met het metselwerk van de eerste woonhuizen.

Door de flexibiliteit die in het voortraject geboden is in uw koper keuzen zijn wij nu druk bezig zijn met het uitwerken en voorbereiden van uw woonwensen. Uiteraard heeft deze voorbereidingstijd voor u geen consequenties op het aantal werkbare dagen voor oplevering.

In het nieuwe jaar wordt een globale planning verstrekt waarmee wij een prognose oplevering kunnen aangeven.

Openstelling Bouw 2016:

In verband met de veiligheid is het verboden om de bouwplaats te betreden. Wij zijn ons ervan bewust dat u vanaf de openbare weg niet zoveel van de realisatie van uw woning kunt zien als u graag zou willen.

Vanaf 2016 stellen wij daarom elke maand de bouw 1 uur open zodat u uw woning kunt bezichtigen en vragen kunt stellen. We starten hiermee in februari omdat we in januari drie weken de bouwplaats niet opkunnen ivm de nutswerkzaamheden. Tzt ontvangt u hiervoor een uitnodiging via de mail.

Voor nu bijgvoegd foto’s van de stand van de bouw en het project van vandaag.
Alvast een fijn Sinterklaasweekend gewenst!

IMG_5323

IMG_1656 IMG_1662 IMG_1666
IMG_1663 IMG_1668 IMG_1670